Torfowisko pod Zieleńcem

Torfowisko pod Zieleńcem największe sudeckie torfowisko wysokie czyli takie, które zasilane jest tylko przez wody opadowe. Bogaty świat roślin i zwierząt miedzy innymi trzy gatunki rosiczek, największe w Sudetach skupisko wierzby i brzozy karłowatej
– relikty polodowcowe.